CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO

Nội dung bị giới hạn

NHỮNG NỘI DUNG QUẢNG CÁO BỊ GIỚI HẠN TẠI ZALO ADS

4.1 Quảng cáo Rượu/ Beer và thức uống có chứa cồn: Quảng cáo quảng bá hoặc liên quan đến rượu/ beer và thức uống có cồn phải: (i) Tuân thủ tất cả các luật địa phương hiện hành, các quy tắc ngành, nguyên tắc, giấy phép và phê duyệt bắt buộc hoặc đã được thiết lập và (ii) áp dụng tiêu chí nhắm chọn mục tiêu theo độ tuổi phù hợp với nguyên tắc nhắm mục tiêu của Zalo và quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam. 

 

4.2 Quảng cáo dịch vụ hẹn hò: Quảng cáo quảng bá cho các dịch vụ hẹn hò trực tuyến chỉ được phép khi có sự cho phép trước bằng văn bản. Những quảng cáo này phải tuân thủ các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò phù hợp với quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

4.3 Nhà thuốc trực tuyến: Chỉ được phép quảng cáo nhà thuốc trực tuyến và ngoại tuyến khi được cho phép trước bằng văn bản.

 

4.4 Thực phẩm bổ sung/ thực phẩm chức năng: Quảng cáo quảng bá thực phẩm bổ sung dùng để ăn kiêng và bằng thảo dược chỉ có thể nhắm mục tiêu những người dùng từ 18 tuổi trở lên và được cho phép trước bằng văn bản.

 

4.5 Dịch vụ đăng ký: Quảng cáo cho các dịch vụ đăng ký hoặc quảng cáo quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm tùy chọn từ chối, gia hạn tự động, các sản phẩm lập hóa đơn chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí hoặc tiếp thị di động phải tuân theo các yêu cầu dịch vụ đăng ký của Zalo.