CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO

Lưu ý

NHỮNG ĐIỀU NHÀ QUẢNG CÁO ZALO ADS CẦN BIẾT

2.1 Chính sách quảng cáo Zalo Ads áp dụng cho (1) tất cả các quảng cáo và nội dung thương mại được phân phối hoặc mua thông qua Zalo Ads (2) các quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng Zalo và (3) quảng cáo trên hệ thống trang web liên kết với Zalo. Việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads là một phần của “Zalo” theo Điều khoản sử dụng Zalo Official Account (http://oa.zalo.me/dieu-khoan, còn gọi là “Điều khoản sử dụng”) và phải tuân thủ Điều khoản sử dụng. Nhà quảng cáo phải tuân thủ các điều khoản hoặc nguyên tắc bổ sung nếu sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định liên quan đến quảng cáo của Zalo Ads.

2.2 Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Zalo Ads. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm việc hủy quảng cáo và chấm dứt tài khoản của nhà quảng cáo.

2.3 Zalo không sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ cho việc nhắm chọn mục tiêu quảng cáo. 

2.4 Nếu nhà quảng cáo đang quản lý quảng cáo thay mặt cho các nhà quảng cáo khác, bạn phải quản lý mỗi nhà quảng cáo hoặc khách hàng thông qua các tài khoản quảng cáo riêng biệt. Bạn không được thay đổi nhà quảng cáo hoặc khách hàng được liên kết với một tài khoản quảng cáo đã thiết lập; hãy thiết lập tài khoản mới. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi nhà quảng cáo đều tuân thủ các Chính sách quảng cáo này.

2.5 Zalo Ads bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi quảng cáo vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của Zalo Ads với người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích của Zalo.

2.6 Zalo Ads tôn trọng tính đa đạng, cùng với đó là những nỗ lực bảo vệ người dùng Zalo và các sản phẩm ủa Zalo Group, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng cáo có nội dung và trang đích của quảng cáo không tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước và trái thuần phong mỹ tục.

2.7 Khi đặt quảng cáo trên hệ thống Zalo Ads, việc thu thập dữ liệu từ người dùng, tất cả phải được sự đồng ý bằng cách làm việc trực tiếp với Zalo Ads. Bạn phải có được sự đồng ý của người dùng khi thu thập địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng, chứng minh thư, passport ngay bên trong quảng cáo

2.8 Những chính sách này có thể thay đổi bất cứ khi nào mà không cần thông báo.