CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để điều chỉnh thông tin xuất hóa đơn?

Làm thế nào để điều chỉnh thông tin xuất hóa đơn?

Để điều chỉnh thông tin xuất hoá đơn, nhà quảng cáo truy cập vào trang Zalo Ads và thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

  • Chọn Bắt đầu ngay hoặc Tạo quảng cáo

  • Chọn Thông tin người dùng

  • Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa lại tất cả thông tin (ngoại trừ Mã hợp đồng) cho phù hợp với thông tin công ty/cửa hàng của nhà quảng cáo.

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, chọn Cập nhật thông tin để hoàn tất.