CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bao giờ tôi nhận được hóa đơn VAT?

Hóa đơn thanh toán sẽ được gửi đến nhà quảng cáo trong vòng 7 ngày làm việc của tháng kế tiếp. Ví dụ: nếu bạn muốn xuất hóa đơn tháng 3/2015, thì thời gian nhận hóa đơn sẽ từ ngày 01 - 07/04/2016.